اخیراً شاهد آن بودیم که رئیس‌جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) توهین کرد. این اقدام وی نه فقط اقدامی بر علیه اسلام و مسلمانان بلکه اقدامی بر علیه جهان خلقت است. زیرا به کسی توهین کرد که خداوند ایشان را رحمتی برای عالَمین فرستاده است و امّا عالَمین یعنی چه؟