آمریکا ، آمریکاست و آمریکا خواهد ماند . آمریکا تغییرپذیر نخواهد بود . روسای جمهور آمریکا از نظر جنس ، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند . فقط دوز رذالت شان باهم متفاوت است و به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی  هرکه آمد شر رساند و هرکس بیاید قطعا شر می رساند .


آمریکا روی کشور ما تاثیر دارد . آمریکا با تحریم دارویی ، غذایی ، تسلیحاتی و ... ، با اجرای نقشه ها و توطئه ها و کودتاهای شوم علیه جمهوری اسلامی ، با ترور دانشمندان هسته ای ، با ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و ... بر تمام عرصه های کشور ما تاثیر دارد . منکر تاثیر آمریکا بر ایران نیستیم . این تاثیر وجود دارد و تا زمانی که آمریکا وجود دارد این تاثیر هم وجود خواهد داشت . 

آمریکا بر ایران تاثیر دارد اما مسئله اینجاست که این تاثیر منفی است . یعنی هیچگاه ما تاثیر مثبتی از سوی آمریکا بر ایران ندیدیم و نخواهیم دید . آمریکا بر ایران تاثیر دارد اما انتخابات آمریکا بر ایران تاثیری نخواهد داشت . یعنی با آمدن فرد دیگر سیاست های کلی آمریکا تغییری نخواهد کرد .
جمهوری خواه یا دموکرات ، فیل یا الاغ ، ترامپ یا بایدن ، هرکس بیاید هیچ توفیری ندارد . ایراد اصلی ، ریشه ای و سیستمی است . ذات سیستم و ساختار حکومتی آمریکا پلید و فرعون پرور است و هرکس بیاید اقدامات خصمانه علیه ایران و تحریم های ظالمانه ادامه خواهد داشت ‌و پرونده ایران همچنان باز است ... چرا ؟ چون هرکه آمد شر رساند ...


یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه ما ضعف حافظه تاریخی است و اگر حواسمان به همین مسئله نباشد باعث می شود کشور از یک سوراخ برای چندمین بار گزیده شود .

مسئله ی اعتماد به آمریکا در کشور ما مسئله ای تاریخی است . اگر به رفتار سیاستمداران غربزده کشوره نگاهی بیندازیم و سیلی هایی که ملت بخاطر تصمیم اشتباه آنها از آمریکا خورده است را به یاد بیاوریم ، تاریخ به ما می آموزد .

تاریخ به ما ثابت می کند که اعتماد به آمریکا به طور مطلق اشتباه است .


حال ، این آمریکای ضعیف ، آمریکایی که خودش درگیر بحران های جدی است ، آمریکایی که مهد دموکراسی است اما ضد دموکراسی ترین رفتارهارا در آن مشاهده می کنیم ، آمریکایی که مردمش از تبعیض نژادی به ستوه آمده و هرروز خیابانهای این کشور شاهد اعتراضات گسترده آنان شده است ، آمریکایی که ادعای آزادی فرهنگی اش گوش فلک را کر می کند اما مردمش از تعرض ها و تجاوزها به ستوه آمده اند ، آمریکایی که بارها از اعتماد به او سیلی خوردیم ، آمریکایی که بارها خصمانه ترین اقدامات را بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده ، چطور می تواند بر کشور ما تاثیر مثبت اقتصادی داشته باشد که همه و مخصوصا مغزهای کوچک زنگ زده در داخل به انتخابات آمریکا چشم دوخته اند ؟!